Wykonanie altany wraz z meblami

20 marca 2020

Wykonanie altany wraz z meblami dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "ASPERA".

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” dnia 10 marca 2020r. przyznało Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom ASPERA grant na realizację zadania pt. „Budowanie społecznych więzi w sołectwie Choroń poprzez zagospodarowanie terenu na cele integracyjne”.
Celem zadania było stworzenie miejsca, które przyczyni się do zintegrowania lokalnej społeczności z każdej grupy wiekowej. Dodatkowo miejsce będzie wykorzystywane dla uczniów Szkoły Podstawowej w Choroniu oraz dla przedszkolaków, w którym będą mogli odbywać praktyczne lekcje przyrody, matematyki, plastyki oraz zajęć nauczania zintegrowanego.
Kwota udzielonego grantu: 20 910,00 zł. Nasza Spółdzielnia miała przyjemność wykonać altanę wraz z meblami ogrodowymi. 
 
 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie