Spółdzielnia Socjalna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Spółdzielnia socjalna to wyjątkowy podmiot gospodarczy. Łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od przeciętnego podmiotu gospodarczego jest nadrzędność celów społecznych nad maksymalizacją zysków. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby umożliwić osobom zagrożonym bezrobociem alternatywną formę podjęcia pracy. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia, pewności siebie, podniesienia kwalifikacji, samorealizacji oraz rozwoju zawodowego, społecznego i osobistego.

Korzystając jako zleceniodawca z potencjału pracowników spółdzielni socjalnej, nie tylko zapewniasz swojemu przedsiębiorstwu/gospodarstwu domowemu wysoką jakość usług, ale również przyczyniasz się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Tym samym masz pewność, że wydane przez Ciebie środki zostaną przeznaczone na ważne społecznie cele - walkę z wykluczeniem społecznym, realizację idei społeczeństwa równych szans, polepszenie dostępu do edukacji i innych narzędzi aktywizacji zawodowej.