Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółdzielnia Socjalna PORACTIVE z siedzibą w Poraju, ul. Jasna 21.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Socjalnej PORACTIVE możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ugporaj.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

WSPÓLNIE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY

Przejdź do - WSPÓLNIE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY

Nasza Spółdzielnia wraz z Centrum Integracji Społecznej w Poraju włączyła się do 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce 13 stycznia 2019r, dokładając małą cegiełkę w postaci oddania na licytacje własnoręcznie wykonanego zestawu mebli ogrodowych.  

 

WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE PORAJ

Przejdź do - WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE PORAJ

Za oknem wiosna, czas więc na porządkowanie naszego otoczenia. Na terenie całej Gminy Poraj można zauważyć aktywną działalność pracowników Spółdzielni Socjalnej PORACTIVE, uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz brygady remontowo-budowlanej Urzędu Gminy, którzy systematycznie uprzątają ulice oraz chodniki z zimowego piasku.

Czytaj więcej o: WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE PORAJ

"AKCJA ZIMA" W GMINIE PORAJ

Przejdź do - "AKCJA ZIMA" W GMINIE PORAJ

Trwa „akcja zima” w Gminie Poraj. Nasza Spółdzielnia w tym sezonie odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie dróg i chodników. 

 

Czytaj więcej o: "AKCJA ZIMA" W GMINIE PORAJ

JARMARK WIELKANOCNY W CZĘSTOCHOWIE

Przejdź do - JARMARK WIELKANOCNY W CZĘSTOCHOWIE